Torna / Cultura heeft op zondag 8 maart 2020 het winterseizoen met succes afgesloten.
Na een periode van welverdiende rust start de Programmaraad over enige tijd de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021.

Suggesties en ideeën hiervoor kunt u via de mail (info@tornacultura.nl) aan ons opsturen.

 

Wij brengen u hier tijdig op de hoogte van de data van de Torna | Cultura – Cafés.