Leonne Cramers

dichter

Miene naam is Leonne Cramers en ich bèn ein richtig maedje oet Zitterd aan de Maas,
laef in Zitterd, sjrief Gelaens en es ich kal heuërs te de Maas roesje
Roajen draod in mien laeve zeen luuj en weurd in alle meugelikheden en facetten.
Creativiteit mit angere deile, emes oetdage zelf get te make en hie-in enthousiasme, perseuënlikheid en plezeer te óntdèkke.
Saer 1979 sjik ich Krismeswunsje. Vanaaf 1999 höb ich mich meë op tekste toegelag zoawaal in ’t Nederlands es in mien eige taal, ’t Gelaens. Noe en dan broek ich ouch weurd die me neet meë zoa dèks euver de luppe leuët gaon mer waal nog herkènt. Ós eige taal riek aan emoties, krach en geveules die dich wie ein werme daeke koestere. Sjpele mit weurd zörg dat d’r dèkser meë insjteit es me op ’t eësjte oug laeze deit.
Tekste door mich gesjreve kóns te vènje in LiLiLi-beuk, platbeuk en mien eige beukske mit dao-in de eësjte 26 Krismeswunsje “zeëje van tied”.

Tekst in het Nederlands

Mijn naam is Leonne Cramers, kom uit Sittard aan de Maas, leef in Sittard, schrijf Geleens en als ik spreek hoor je de Maas.
Rode draad in mijn leven zijn mensen en woorden in al hun facetten.
Creativiteit met anderen delen, iemand uitdagen zelf iets te maken en hierin enthousiasme, individualiteit en plezier te ontdekken.
Sinds 1979 stuur ik kerstwensen. Vanaf 1999 heb ik me meer op teksten toegelegd zowel in het Nederlands als in mijn eigen taal, het Geleens. Nu en dan gebruik ik ook woorden die je niet meer dagelijks op straat hoort, maar die bij lezers en toehoorders herkenning oproepen. Ik zie wat er om me heen gebeurt en probeer dat in woorden te vangen, daarbij maakt het spelen met woorden dat er meer in zit dan je op het eerste moment leest.
Schrijven is voor mij schilderen en spelen met woorden, in mijn eigen taal vind ik de meeste speling.
Teksten door mij geschreven kun je vinden in LiLiLi-boeken, platboeken en in mijn eigen boekje met daarin de eerste 26 kerstwensen “Zeëje van tied”.

Dialeksjrieverskrink Midde-Limburg

De Sjrieverskrink Midde-Limburg (SML) is ’ne informele krink van 10 ambitieuze amateursjrievers mit es doel in de Limburgse taal, mit al zien versjille, te sjrieve, zich óngerein dao-in mit goje raod te óngersteune en zich neet hove te sjenere.
De SML is vrieblievendj en volledig ónaafhankelik van de vereniging VELDEKE en haet ouch geine officiële status es stichting of vereniging. Daonaeve zeen waal weer twieë leden van de SML lid van ’t hoofdbestuur vanVeldeke.

De SML is, mit alle waardering en respek, neet verantwaordelik veur activiteiten en publicaties die lede privé samestèlle, presentere en organisere.
Alle lede zeen lid van ein of mieë kringe van VELDEKE en de SML wuuertj geregeldj gevraog óm aan activiteite van kringe mit te doon.Werk van lede van de SML zeen op persuuenlike titel te laeze in Platbook,Veldjbekèt,Veldjgewas en in versjillende waekblajer in de regio. Óm lid te waere van de SML zeen gein eise gestèldj aan laeftied en/of woonplaats. Vanzelfspraekendj mótte de lede ’n redelijke oetdrökkingsvaardigheid in de Limburgse taal höbbe, zoeawaal sjriftelik es ouch mondeling.

De lede van de SML kómme (es regel) edere twieëdje zaoterdig vanne maondj bie-ein in kefee ’t Heukske in St.-Joeas. De maondje juli en augustus zeen fekansiemaondje.

Meistal spraeke veer ’n oetdagendj thema aaf óm euver te sjrieve. Det kintj ’n gedich zeen, ’n kort verhaol, e sprookje of ’ne column. Die wèrkstökke waere ’n aantal daag veure bie-einkóms aan alle lede gestuurdj en oppe bie-einkóms beurtelings veurgelaeze en van opboewendj commentaar veurzeen.

Thema’s wore de aafgeloupe periode o.a.: zintuiglik sjrieve (veule, zeen, ruke, huuere en preuve), vrieheid/ónvrieheid, kirmes, sprookjes, humor, en vriejen tied. In de loup van de jaore zeen veer óngerein de versjille in spelling en oetspraok gaon waardere. Veer maken ós waal, mit respek, attent op pertinente spellingsfaelers, ónnuuedige herhaolingen, stopwäördjes en ‘Hollandisme’.

De bedoeling is óm in de verhaole en gedichte euver ’t laeve de wörkelikheid mit aksie sjoeaner en sterker te make. ’t Geit veural óm spele mit taal en orginaliteit.