Verboden Vruchten

fotogroep Interfocus

Het thema van de Boekenweek 2017 was Verboden Vruchten.
Je zou je in dit verband kunnen afvragen: zijn er in onze moderne tijd, met zulke ruimhartige opvattingen over goed en kwaad, nog wel verboden vruchten? En zo ja, welke zijn dat dan en hoe kunnen we ze in beeld brengen? 
Dit was voor de leden van Fotogroep Interfocus uit Roermond aanleiding voor een fotografische zoektocht naar verboden vruchten.

Het was een ware zoektocht: wat voor de ene persoon een verboden vrucht is, is voor de ander hooguit een zure vrucht. De mens is altijd op zoek naar genot, met als keerzijde de gezondheidsschade, sociale en maatschappelijke problemen.

De zoektocht heeft geleid tot zeer verschillende fotobeelden. Het resultaat, eerder te zien tijdens een expositie in Bibliotheek Bibliorura, wordt in het Torna | Cultura – café getoond, met toelichting door Interfocus-lid Frans Grommen.

De Fotogroep Interfocus Roermond e.o. is opgericht in 2012. De leden van deze groep komen uit de regio Midden-Limburg en zijn enthousiaste, gevorderde vrijetijds-fotografen. 
Tijdens de periodieke bijeenkomsten wordt het eigen werk aan elkaar getoond en kritisch besproken. De feedback van de andere leden en eventuele externe beoordelaars is gericht op het verbeteren van de fotografische en kunstzinnige ontwikkeling van de groep en de individuele fotograaf.