Arie van der Lee

projectleider Gaza-strook

Als oud-burgemeester van Thorn (1991-1997) en sinds 6 jaar weer woonachtig in Limburg (Weert) is Arie van der Lee nog altijd nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Thorn. Na zijn pensionering is hij zich meer gaan toeleggen op ontwikkelingshulp en sinds 3 jaar is hij voorzitter van het Rode Kruis afdeling Weert. Eind vorig jaar is hij benaderd om interim-projectleider te worden voor het Internationale Rode Kruis. In januari 2017 werd hij gevraagd de projectleider te vervangen in de Palestijnse gebieden. Het was voor hem bijzonder interessant om in de keuken te kijken van het Internationale Rode Kruis en dan wel in een gebied waar vrijwel niemand binnen komt en vrijwel niemand van de inwoners Gaza mag en kan verlaten. Bovendien hebben de inwoners in de voorbij 10 jaren drie oorlogen en bombardementen aan den lijve ondervonden.

Het zwaartepunt lag in Gaza waar het Nederlandse Rode Kruis jaarlijks ruim 1 miljoen euro investeert in de gezondheidszorg: ondersteuning van twee ziekenhuizen, diverse kleine klinieken, verstrekken van medische apparatuur en medicijnen, en (preventieve) voorlichting in het kader van de gezondheidszorg.
Namens het Rode Kruis heeft Van der Lee tijdens twee periodes van vijf weken er zijn bijdrage geleverd.
Hij wil zijn ervaringen in de Palestijnse gebieden graag met de bezoekers van het Torna | Cultura – café delen. Zijn verhaal wordt ondersteund door foto’s uit het gebied.

Uit: THE RIGHTS FORUM (mei 2017)
“Rode Kruis waarschuwt: zonder ingrijpen gaat Gaza ten onder”
Waar al jaren voor wordt gewaarschuwd, is bezig werkelijkheid te worden: in de Palestijnse Gaza-strook dreigt een acute crisis. Een menswaardig bestaan is er nagenoeg onmogelijk. Het Rode Kruis roept de wereld op tot ingrijpen.
Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) waarschuwt dat de infrastructuur en economie van Gaza het punt van volledige ineenstorting hebben bereikt, en dat ook op het terrein van volksgezondheid en milieu een acute crisis dreigt. De organisatie – in de regel spaarzaam met alarmerende berichten – stelt dat onmiddellijke ingrijpen geboden is.