Annie Schreuders-Derks

limburgse volkscultuur

Annie Schreuders-Derks heeft haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau NostalNu. De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het leven van de Limburgse vrouw in al haar facetten gedurende de laatste anderhalve eeuw. Mode, kleedgedrag en kostuumgeschiedenis zijn de meest aansprekende thema’s bij NostalNu. Maar ook religie, volksverhalen en dialect komen aan de orde, met als rode draad ‘De levensloop van de mens’ en de ‘Jaarkranstradities’. Bij Torna | Cultura zal ze heel speciaal vertellen over de tradities rondom Sinterklaas. Zo maakt ze de bezoekers onder andere duidelijk waarom Sinterklaas over het dak rijdt en waarom we chocoladeletters eten.

NostalNu biedt een verrassende blik op de Limburgse volkscultuur. Het is de cultuurgeschiedenis van alledag: herkenbaar voor velen, interessant voor iedereen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het vrouwenleven. Heimwee naar vroeger met een eigentijds tintje. De door Annie Schreuders-Derks bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het leven van de Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende de laatste anderhalve eeuw. Met aandacht voor tradities, gebruiken in religie, mode en kleedgedrag, eet- en drinkcultuur en wooncultuur. Dat zijn de wegwijzers gedurende de originele trip terug in de tijd. De belangstelling gaat overigens niet uitsluitend uit naar het verleden, ook het heden speelt in de volkscultuur een belangrijke rol. Vanaf 1988 was Annie Schreuders medewerker van het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht, In 1994 begon zij met een eigen volkskundig bureau en museum in haar woonhuis te Susteren. In 2003 werden deze verplaatst naar een nieuwe, ruime locatie in Echt en werd het “Museum van de Vrouw” opgericht. Daar is Annie Schreuders als conservator aan verbonden gebleven tot haar pensionering 01- 01- 2011.

Daarna heeft zij Volkskundig Bureau NostalNu weer opgepakt.
Annie Schreuders-Derks is een wandelende encyclopedie als het gaat om kennis van de volkscultuur in Limburg. Het boek ‘De hele Santenkraam’ is slechts een samenvatting van deze kennis en de tekst is een bonte mix van geschiedenis, gebruiken en rituelen, die voor een groot deel de ziel van Limburg vormen. Een monument voor de volkscultuur. In elk deel staat een seizoen centraal, in het eerste de lente. In de maanden maart, april en mei worden verschijnselen als Pasen, Vastentijd, Hemelvaart, de lente, St Jozef (Joep), Mariaverering, bijgeloof, draken en heksen beschreven. Verder is er per dag een lemma gemaakt, met daarin de voor die dag in aanmerking komende heiligen, speciale gelegenheden en spreuken, zoals een almanak is opgebouwd.