Peter Peters

hoogleraar nanobiologie

Zijn Universiteitslaboratorium Maastricht heeft een doorbraak weten te veroorzaken in ziekte van Alzheimer. Eiwitophopingen in de hersenen zijn mogelijk de oorzaak van deze ziekte. Demente mensen met de ziekte van Alzheimer hebben die eiwitophopingen in hun hersencellen. Hoe die eiwitresten zijn gestapeld, laten onderzoekers uit het laboratorium van nanobioloog Prof. Peter Peters in samenwerking met collega’s uit Jülich, Düsseldorf en Hamburg zien. De gedetailleerde structuur ervan is vastgesteld met cryo-elektronenmicroscopie. Het werk is gepubliceerd in Science.
Peter Peters zal op zijn bekende enthousiaste en begrijpelijke wijze de onderzoeksgegevens met mooie en duidelijke beelden voor het voetlicht brengen. De titel van zijn lezing luidt: ‘Hoe zijn in zieke hersenen de eiwitresten gestapeld; het nut en de schoonheid van nanobiologie voor gezondheid’. Hij zal ook laten zien hoe zijn onderzoek, in samenwerking met de Nobelprijswinnaar Stanley Prusiner, het verband aantoont van de gekke koeienziekten met de ziekte Alzheimer. Aansluitend aan zijn lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.