Reggie Mom

EMDR- Therapie; het verwerken van traumatische en psychische klachten.

Reggie Mom heeft zich als psycho-sociaal therapeut verdiept in de EMDR-methode (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De therapie wordt toegepast om een traumatische of schokkende ervaring te verwerken, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsdelict. De belangstelling voor EMDR is groot en er wordt steeds meer bekend over de effectiviteit van EMDR-behandeling.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht, bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Stemmingen, prikkelbaarheid en onrust.

EMDR is bedoeld voor behandelingen bij klachten en problemen, wanneer er sprake is van emotioneel beladen herinneringen.