Goud Verteltheater / Peggy Alofs

Verhalen uit de Griekse mythologie

Peggy Alofs van ‘Goud-Verteltheater’ draagt verhalen voor uit de Griekse mythologie. Het Goud-Verteltheater is met recht voorzien van de onderscheiding ‘Goud’, want Peggy weet het publiek te entertainen met een ongekend indringende verteltrant. Zij wordt daarbij op gitaar begeleid door dochter Myrthe. Zij vertolkt de verhalen met grote passie.
Net zoals met nanobiologie, probeerden de mensen uit de Oudheid met verhalen grip te krijgen op de wereld om hen heen.